inner-3.png

AANMELDEN EN INTAKE

 

Aanmelding

Wanneer u zich aanmeldt, neem ik telefonisch contact met u op om te inventariseren of ik de juiste persoon ben om u te helpen. Na een intake stellen we gezamenlijk doelen op.

Mocht u na het bekijken van deze website nog twijfelen of vragen hebben over mijn werkwijze of aanbod, neem dan ook gerust contact met me op.

 

Verwijzing Basis-GGZ

Voor een individuele behandeling in de ggz is een verwijzing nodig. Meestal schrijft de huisarts deze verwijzing. De huisarts zal in eerste instantie inschatten of het gaat om generalistische basis ggz (BGGZ) of om specialistische ggz (SGGZ). In deze praktijk wordt uitsluitend gewerkt vanuit de Basis-GGZ (BGGZ). 

De huisarts verwijst naar de Basis-GGZ als de klachten en/of problemen van lichtere aard zijn. De geboden hulp is dan kortdurend. Afhankelijk van de ernst van de problematiek, de complexiteit en het beloop van de klachten, wordt de behandeling geïndiceerd voor Kort, Middellang, Intensief of Chronisch. Behandeling Intensief komt het meest voor in deze praktijk en houdt ongeveer 10 gesprekken in.

De intake (eerste gesprek) biedt de mogelijkheid om kennis te maken, de klachten te inventariseren, uitleg te geven over mijn werkwijze en om te kijken of er een klik is en of deze praktijk de juiste plek is.
Na de intake kan veelal direct gestart worden met de behandeling.
Indien de praktijk niet passend zou zijn, kan ik helpen zoeken naar een passende doorverwijzing of verwijs ik u terug naar uw huisarts.

Bij de intake dient u de volgende documenten mee te nemen:

Een geldig legitimatiebewijs

er geldt een wettelijke verplichting de identiteit te controleren om misbruik in de zorg tegen te gaan.

Uw verzekeringspas

ter controle of en waar u verzekerd bent.

Een verwijsbrief voor BGGZ van uw huisarts

 

Verwijzing via de zorgstraat (PoZoB of DOH)

Revivendo neemt deel aan de zorgstraten PoZoB en DOH, Dit betekent dat diverse disciplines in de eerste lijn samenwerken om een zo goed en efficiënt mogelijk hulpaanbod te ontwikkelen. Concreet houdt dit voor u in dat uw huisarts u eerst een afspraak laat maken met de praktijkondersteuner GGZ in zijn/haar huisartsenpraktijk. Deze beoordeelt de ernst van uw klachten alvorens te bepalen of u doorverwezen wordt.

Als u deelneemt aan het Zorgprogramma GGZ (zorgstraat) wordt de behandeling volledig vergoed, ook bij problematiek die door de GBGGZ niet wordt vergoed, en wordt uw eigen risico niet aangesproken. Er geldt hierbij een richtlijn van 7 gesprekken.

Informeer bij uw huisarts of hij deelneemt aan dit programma.

 

Een consult duurt standaard 45 minuten. Daarnaast reken ik 15 minuten voor voorbereiding en administratie. In onderling overleg kan gekozen worden voor kortere of juiste langere sessies. 

 

CONTACT

 
 
TELEFOON
 

06-36565012

 

E-MAIL
 
info@revivendo.nl
 
ADRES

Aalsterweg 181a

Medisch Centrum

2e etage

5644 RA Eindhoven

 

 

AGB-CODE HULPVERLENER94010821

 

BIG REGISTRATIENUMMER09063851225

 

KVK NUMMER62706578

 

REKENINGNUMMER (IBAN) NL21 TRIO 0198 1347 70